Cele projektu

 

Młodzież w wieku szkolnym jest grupą która w bliskim okresie czasu stanie się pełnoprawnymi i indywidualnymi konsumentami żywności. Bardzo często nie znają zasad racjonalnego odżywiania, metod komponowania zbilansowanej diety opartej w poprawny sposób o produkty zbożowe, wyroby z mięsa wołowego, wieprzowego, ryb, owoców i warzyw, olejów. Wiążę się to często z niechęcią do gotowania czy brakiem śmiałości w próbowaniu nowych rzeczy, a także obecność wielkoskalowych reklam promujących jedzenie typu Fast-food. Młodzież dokonuje zakupów w bardzo nieświadomy sposób, nie zdając sobie sprawy z wpływu spożywanych produktów na ich zdrowie. 

Okres nauki to czas zdobywania wiedzy oraz kształtowania światopoglądu i stylu życia, dlatego jest to najlepszy okres na przekazanie młodzieży wiedzy na temat błędów żywieniowych i sposobu ich eliminacji, patriotyzmu konsumenckiego, metod zdobywania informacji o produktach i producentach żywności oraz zapoznania ich z racjonalnym sposobem odżywiania.

Głównymi problemami jest niska świadomość młodych ludzi - brak wiedzy o roli i znaczeniu żywności a także istniejące różnice w wiedzy, zależne od miejsca zamieszkania. Przyczyn istnienia problemu jest wiele m.in. są to niewłaściwe nawyki wyniesione z domu, wzorowanie się na reklamach czy nieznajomość produktów żywnościowych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju. 

Skutkami istnienia powyższego problemu jest nadwaga, nieurozmaicona dieta, brak patriotyzmu konsumenckiego czy uzależnienie od cukru. 


Wpływ

Podjęte działania mają na celu uświadomienie młodzieży bezpośredni wpływ spożywanych produktów na zdrowie, wygląd czy samopoczucie; mają również przekazać uczniom umiejętność postępowania z mięsem wołowym, wieprzowym, rybami, owocami i warzywami, olejami, produktami zbożowymi Działania mają również zlikwidować nierówności w wiedzy między młodzieżą z miast oraz regionów wiejskich.

Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem działań rozpoczętych w 2017 roku i kontynuowanych w latach 2018,2019, 2020. Co roku bierze w nim udział blisko 1000 uczniów. Dodatkowo Funpage projektu został polubiony przez 1100 osób, kolejne 1080 go stale obserwuje. 

Został polubiany przez znanych szefów

Pobaw się z nami! 

Rozwiąż szybki quize!

Unijnym symbolem rolnictwa ekologiczne oznaczone są produkty z gospodarstw ekologicznych. Rolnictwo ekologiczne określane również jako biologiczne (BIO), organiczne (ORGANIC), ekologiczne (EKO) to sposób gospodarowania, w którym stosuje się tylko środki naturalne. Rolnictwo ekologiczne nie tylko dba o środowisko, lecz także o zdrowie konsumenta. Kupując produkty ekologiczne zwróć uwagę na zielony listek, daje to gwarancję, że produkt posiada certyfikat. Wybierając produkty z oznaczeniem PL-EKO pod symbolem- możesz być pewny, że produkt jest polskiego pochodzenia.