Założenia projektu Bycie Fit jest Git


Młodzież w wieku szkolnym jest grupą która w bliskim okresie czasu stanie się pełnoprawnymi i indywidualnymi konsumentami żywności. Bardzo często nie znają zasad racjonalnego odżywiania, metod komponowania zbilansowanej diety opartej w poprawny sposób o produkty zbożowe, wyroby z mięsa wołowego, wieprzowego, ryb, owoców i warzyw, olejów. Wiąże się to często z niechęcią do gotowania czy brakiem śmiałości w próbowaniu nowych rzeczy, a także obecność wielkoskalowych reklam promujących jedzenie typu Fast-food. Młodzież dokonuje zakupów w bardzo nieświadomy sposób, nie zdając sobie sprawy z wpływu spożywanych produktów na ich zdrowie. 

Okres nauki to czas zdobywania wiedzy oraz kształtowania światopoglądu i stylu życia, dlatego jest to najlepszy okres na przekazanie młodzieży wiedzy na temat błędów żywieniowych i sposobu ich eliminacji, patriotyzmu konsumenckiego, metod zdobywania informacji o produktach i producentach żywności oraz zapoznania ich z racjonalnym sposobem odżywiania.

Głównymi problemami jest niska świadomość młodych ludzi - brak wiedzy o roli i znaczeniu żywności a także istniejące różnice w wiedzy, zależne od miejsca zamieszkania. Przyczyn istnienia problemu jest wiele m.in. są to niewłaściwe nawyki wyniesione z domu, wzorowanie się na reklamach czy nieznajomość produktów żywnościowych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju. 

Skutkami istnienia powyższego problemu jest nadwaga, nieurozmaicona dieta, brak patriotyzmu konsumenckiego czy uzależnienie od cukru. 

Podjęte działania mają na celu uświadomienie młodzieży bezpośredni wpływ spożywanych produktów na zdrowie, wygląd czy samopoczucie; mają również przekazać uczniom umiejętność postępowania z mięsem wołowym, wieprzowym, rybami, owocami i warzywami, olejami, produktami zbożowymi Działania mają również zlikwidować nierówności w wiedzy między młodzieżą z miast oraz regionów wiejskich.Bądź z nami w kontakcie: byciefitjestgit@gmail.com

FacebookInstagramTikTok